quotisexe.com Ullna High Speed Hero | Landracing.se

Ullna High Speed Hero

Ullna backträning byter datum!

Vi måste flytta datum på lördagens backträning i Ullna, detta på grund av att en stor del av backen har runnit ner helt enkelt. Dom schakt massorna som det var mycket lera i har helt enkelt med allt regn runnit ner som en stor snö ravin och med det är stora delar av Ullna avstängt. 

Vi öppnar anmälan igen med nytt soligt datum, vi kan bara beklaga detta.

ullna-startlista

 

Film 2009

Inbjudan/anmälan

Inbjudan till Ullna High Speed Hero söndagen 30 Okt 2011

Denna tävling hålls enligt gällande Landracings nationella tävlingsreglemente och samt dessa tilläggsregler.
Även öppen för förare utanför Sverige.

Alla typer av fordon som rallybilar, usa bilar, mc mm är välkomna.

SMA Svenska Motorsport Alliansen sanktionerad

ARRANGÖR:  Landracing

TÄVLINGSLEDARE:  Glenn Ocklund,

ORGANISATIONS KOMMITTÉ: Meddelas senare

ALKOHOL POLICY: Obligatoriskt utandningsprov för samtliga startande
TÄVLINGENS ART: Backtävling

TÄVLINGSTRÄCKA: Starten asfalt därefter grus, 800 meter lång sträcka med 65 meter stigning

1.      Backprov söndag
2.      KLASSINDELNING:

Klass 1 Moppe 50 cc
Klass 2 Moppe 90 cc
Klass 3 Mc 500 cc
Klass 4 Mc 750 cc
Klass 5 Mc 1000 cc
Klass 6 Mc 1001 cc <
Klass 7 Snöskoter 600 cc
Klass 8 Snöskoter 1000 cc
Klass 9 Snöskoter 1001 cc<
Klass 10 Quad 450 cc
Klass 11 Quad 750 cc
Klass 12 Quad 1000 cc
Klass 13 Quad 1001 cc<
Klass 14 Bil 2000 cc (1979-2009)
Klass 15 Bil 3000 cc (1979-2009)
Klass 16 Bil 3001 cc< (1979-2009)
Klass 17 Roadster-1949
Klass 18 Coupe -1949
Klass 19 Sedan -1949
Klass 20 Pickup -1949
Klass 21 50 1950-1959
Klass 22 60 1960-1969
Klass 23 70 1970-1979
Klass 24 Truck 1950-1979
Klass 25 FE Dragster front engine
Klass 26 RE Dragster rear engine
Klass 27 Lastbil över 3500 kg
Klass 28 Övrig klass, där ovan inte klassar in
Klass 29 Mc V-Twin T O M 1949
Klass 30 Mc V-Twin Från 1950
Klass 31 Killer Bee

Klass 32 Bil 1000 cc

Klass 33 Bil 500 cc

Klass 34 Mc 500 cc T O M 1949

Klass 35 Mc 501 cc < T O M 1949

Klass 36 Mc 500 cc T O M 1973

Klass 37 Mc 501 cc < T O M 1973

 

OBS! Klass 1-37 A, B, D, T, W efter klass indelningen,

A=Utan överladdning

B=Med överladdning och eller Lustgas.

D=Diesel.

T=2 takts motor.

W=4WD

Klass 17-26 gäller USA fordon i gammal stil

STARTPLATS: Ullna tippen Stockholm/Arninge 1 mil norr om Stockholm

ANMÄLAN/BES: Anmälan 08.00 – 09.00. På start plattan

ÅKNING MELLAN All transport skall ske i långsam gångfart eller med avstängd motor. Förare som ej respekterar detta kommer att uteslutas.

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE: Tävlings sträckan skall besiktigas av föraren gåendes och kvitteras vid målgången. Ett tränings åk utan tidtagning, minst 5 finaler snabbaste tid räknas som ett rekord. Tidtagning med fotoceller

TRÄNING: Efter förarmöte valfri ordning
Förarmöte: Kl 09.30 på startplattan söndag, med upprop för alla förare, förare som ej kvitterat målgång eller deltagit på förarmöte får ej starta.

FÖRSTA START: Söndag kl 10.00.

AVSLUTAS: Söndag kl 16:00

BANAN OFF. GÖRS: Tävlingsdagen vid anmälan kl 08.00.

SERVICEPLATS:  På av arrangören anvisad plats. Miljö matta eller lätt press under fordonet.

FORDON:   Enligt klassindelningen.

SLUTINSTRUKTION: Vid behov i form av PM som medsändes startbekräftelsen eller utdelas vid anmälan samt finns anslagen vid anmälan tävlingsdagen och eller finns angiven på hemsidan.

ANMÄLNINGSAVGIFT:  Anmälningsavgift för Mc 500:- Bil 500:-

ANMÄLAN: Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 22 Okt
Anmälan skall göras HÄR!

Efteranmälan i mån av plats
Vid överanmälan tillämpas först anmäld i tur ordning har garanterad plats. Arrangören förbehåller sig dock rätten att ej godkänna anmälan om det finns för många i någon eller några klasser, för att sprida startfältet.

ANTAL STARTANDE: Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa totala antalet startande till max ca 60 st. Minst 40 anmälda för genomförande.

PRISBEDÖMNING: Total snabbast 1-5 pokaler, prispengar  100:- av start avgiften(500:-) går till prispengar enl följande fördelning , 1:a 50%,  2:a 30%,   3:a 20%

RESULTATLISTA:  Anslås efter avslutad tävling, och på anslagstavlan under tävligen, samt hemsida.
PRISUTDELNING:  Snarast efter målgång på söndag.

ÅTERBUD UPPLYSNINGAR:  Glenn Ocklund 0705-610 500 info@Landracing.se
Press info@Landracing.se

AVLYSNING: Därest tillstånd ej erhållits för tävlingen kan tävlingen avlysas eller med mindre anmälda än ca40 st.
Meddelas på hemsidan www.Landracing.se

PROTESTER: Senast 30 min efter avslutad tävling.

LICENS: SMA årslicens , engångslicens kan lösas på plats. SMA är leverantör av detta, pris 150:- bil, 200:- mc,  mera info www.svenskamotorsportalliansen.se

MILJÖ: Miljömatta skall användas vid all service. Miljöbränsle är att rek, Aspen Plus eller racing 102 oktan, E 85, etc.

SERVERING: Mat finns på området.
Grundregler Ullna High Speed Hero

• Back provet körs hela vägen upp till toppen 93 meter Ö H och korar den förare som åker snabbast till toppen oavsett klass,

• Tävlingen är öppen för alla typer av fordon.
• Däck är helt fritt att använda vilka man vill. Samtliga däck som skall användas skall besiktigas och märkas.
• Dödmansgrepp på mc, quad, skoter, moped är ett måste.
• Start nummer tillhanda hålls av arrangören, monteras på bil sidobakrutorna eller sido dörr. Mc, snöskoter, quad och moppe på sidorna, dekalen/siffror görs av föraren.
• Skinnställ eller motsvarande är obligatoriskt på mc, snöskoter, moped,
och quad. Hjälm, ryggskydd, skinnhandskar eller motsv.
• Skyddsutrustning i bil: Hjälm, handskar och flamsäker personligklädsel är minimikrav.
• Miljömatta är ett krav, och försiktighet rent allmänt med glykol och olja. Miljö station finns i depån.
• Öppen bil måste utrustas med minst bur båge med strävor och hand skydd
• Ambulans finns på plats söndagen

• Medåkare får åka med i bil om denna har SMA licens

• Övrigt så hoppas vi på en trevlig helg
• All fotografering och filmning för privat bruk är tillåtet,  pressackreditering krävs för media.

ullna-resultatbors