quotisexe.com STAC 2014 [nerlagt] | Landracing.se
Stac

STAC 2014 [nerlagt]

STAC ställer in 2014.
(denna information har även mailats till alla serianm förare 18/5 2014, kl 14:34)

 

Vi måste tyvärr meddela att STAC kommer att ställas in 2014, bakgrunden är rätt komplex där Landracing som arrangör inte lyckats samla en serie om fyra deltävlingar över året med Track Day dagar för teamen.

Bakgrunden med STAC var efter förfrågningar från förare som önskade köra banracing men inte med masstart, utan mäta sig genom Time Attack. Kraven var också enkelt reglemente med karossliknande bilar men minimum vikt för tävling på lika villkor och med fri trimning samt fritt ljud.
Förutsättningarna var under hösten 2013 genom kontakt med olika banägare att vi fick tillgång till dom få men unika bullerdagar som dessa banor förfogar över, men flera fasta banor har under vintern fått en hårdare tillämpning av verksamhetsbeskrivningen samt bullerdispenser. Detta medför att flera tilltänka banor nu endast förfogar över ca 95 resp 105 DB dagar på banorna.

Med denna utveckling där visionen om frihet att bygga extrema bilar och tävla under rättvisa förhållanden förändrats radikalt, hamnar STAC i ett annat ljus och problemen har övervunnit den fantastiska iden om frän banracing med bilar som låter som det var förr gått i stöpet.

Vi kan i bullerfrågan med hjälp av dom främsta konsulterna i Sverige som hjälper banägarna se en utveckling om ännu lägre nivåer över tiden.  Sen har även STAC som format provocerat rätt mycket i debatten om fritt buller inom sportgrenen banracing, vilket i sin tur även har försvårat möjligheten med access till fasta banor i Sverige.

Problemet med STAC har blivit moment 22 där vi så kort före första tävlingen på Mantorp Park 29 maj inte kan presentera en fullständig kalender till förare och team, och med det är det inte rättvist mot förare att starta en serie med oklara datum och banor. Då även Tierp Arena, med ny ägargrupp efter försäljningen, inte hunnit få klart alla tillstånd är det inte möjligt att exakt fastställa datum för deltävling nummer 2.

Med denna oklarhet kring STAC serien samt det låga antalet anmälda till första deltävlingen ( 11 st förare endast) ser vi ingen annan utväg än att ställa in STAC. Det finns 3 serier till i Sverige där man som förare kan ansluta sig, det är riktigt bra serier som vi kan rekommendera för dig som förare. Nordic Time Attack, Track Attack, TAnu.se.

Vi har i sammarbete med Mikael Jarosinski på www.TAnu.se försökt att hitta en lösning att slussa vidare till deras tävlingsserie, denna serie är även SMA sanktionerad, allt för att hitta en så bra lösning som möjligt under rådande förhållanden. TAnu.se kommer att personligen kontakta varje serieanmäld förare till STAC för att snabbt hjälpa till att för dom förare som önskar tävla i TAnu.se komma in i en bra serie med bra banor och en mycket bra media apparat runt tävlingarna och god stämning, närmsta tävling blir Mantorp Park 5 juli och Karlskoga 19 augusti.

Vi kan bara be om ursäkt att vi inte lyckats med denna utmaning och det finns inte bara en anledning till misslyckandet men fruktansvärt tråkigt. Vi tar detta beslut snabbt för att ge alla förare en chans till en så bra säsong som möjligt. Landracing planerar att genomföra flera Track Days på bland annat Tierp Arena under året, för att förare skall få möjligheten att träna under enkla former.

Vi kommer att återbetala alla avgifter, mera om det kommer i senare mail.

Vi tackar Peter Eriksson, Rickard  Cornacchini, Marcus Östlid för allt arbete och tid som dessa förare bistått med i utvecklingen av formatet STAC.

Tävlingsansvarig Glenn Ocklund
www.Stac.sm
www.Landracing.se
info@landracing.se

 

Se highlights-video från  TAnu.se  premiären förra helgen, 10 Maj 2014 Kinnekulle Ring