quotisexe.com Press Ackreditering 2022 Speed Weekend | Landracing.se

Press Ackreditering 2022 Speed Weekend

Ackreditering för dig som filmar och fotar i yrket. Vi vill veta uppdragsgivare för deltagande på Landracing event, samt tidigare referenser. Då intresset är stort för att bevaka Landracing event förbehåller vi oss rätten att neka ackreditering för media som inte uppfyller våra krav.

Du som blir ackrediterad måste anmäla din ankomst i kansliet/anmälan, för att få ut mediepass och bilpass. Du måste bära medieväst på hela området eller minst grön/röd väst, som du själv måste ta med dig.

Press accreditation for you filming and photographing professionally. We want to know your employer for participation in Landracing event, and previous references. The interest to monitor speed weekend is great and therefore we reserve the right to deny media accreditation for media that does not meet our requirements.

You who become accredited must report your arrival in the office /
notification
, to get media passes and car pass. You must wear media vest on the whole area or at least green/red vest, which you must take with you.