quotisexe.com Norrtälje Shootout | Landracing.se

Norrtälje Shootout

Inför 2011 På Gatan!

Vi måste tyvärr meddela att efter dagens möte med Polisen, företagarföreningen, kommunen, tillstånd stockholm och grannar så finns det ingen möjlighet att få till en lösning i år med Norrtälje Shootout. Vi har gjort allt för att hitta en lösning för alla parter men inte lyckats.

Nedan ett samlat uttalande från mötet idag 25/5 i Norrtälje.

”Underlag för fortsatt handläggning i tillståndsärende gällande ”street racing i Görla”.

Verksamheten i Görla har under 2 år, 2009 – 2010, bedrivits i projektform.

En utvärdering har gjorts och som ett resultat av detta kan konstateras:

– platsen är inte lämplig för verksamheten och Norrtälje kommun har inte kunnat presentera ett alternativ som skulle kunna fungera för samtliga inblandade parter. Kommunen arbetar vidare med en problemlösning då man i grunden är positiv till verksamheten.

– näringsverksamhet som bedrivs i anslutning till nuvarande plats har behov av att kunna nyttja sin mark i större omfattning för bland annat ombyggnation vilket medför att bl.a. publikplatser inte längre finns disponibla detta har gjort att arrangören valt att ta tillbaka sin ansökan för innevarande år, 2011.

– om möjligt skall en utvärdering göras i början av nästa år för att se konsekvensen av uppkommen situation samt möjlighet att bedriva verksamhet nästa år på någon lämplig plats.”

Om du vill skriva vad just du tycker och påverka i frågan så finns det flera olika forum, tex Facebook gruppen Streetrace Görla klicka HÄR!

Namninsamling klicka HÄR!

BANREKORD NORRTÄLJE 2010

Banrekord: 201 meter

Förare: Gustav Strandäng

Start nummer:

Tid: 5.630

Datum: 30 aug 2010

Plats: Norrtälje

Underlag: Oklistrad väg