One Mile 2017

One Mile har samma upplägg som http://texasmile.net/ i Usa, kan förenklat förklaras med fartrekordförsök på en sträcka på 1609 meter med stillastående start, där toppfarten mäts vid målgång. Antalet försök är inte begränsat utan man köar helt enkelt i en kö där man får köra i tur och ordning.